OFERTA

Wykorzystując nasze doświadczenie oferujemy kompleksowe doradztwo i konsultacje w kwestiach technicznych dotyczących doboru materiału. Służy to przede wszystkim optymalnemu wsparciu przy wyborze odpowiedniego rozwiązania z całej naszej oferty produktowo-usługowej. Oto przegląd bogatej listy naszych możliwości w tym zakresie.

Recykling

Oszczędzaj czas,  miejsce i materiały

Odbiór odpadów

Przemiały i regranulaty

Outsorcing w recyklingu

Compounding

technologia nowej epoki

Compoundy

Recompoundy

Produkty specjalne

Linia OMI®

Możliwości

Toll Compounding

Laboratorium

Własne laboratorium fundamentem jakości

Laboratorium

Od 2009 roku ważną komórkę organizacyjną naszej firmy stanowi nowoczesne laboratorium badawcze odpowiedzialne za zaawansowane baddania surowców przetwarzanych w zakładach DRP GROUP.

Wsparcie techniczne

SERWIS

Konsultacje i doradztwo

Logistyka i transport

Warunki handlowe