Projekty Unijne

Projekt 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zmianę procesu produkcji”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

$

Wartość całkowita projektu: 297 660,00 PLN

$

Wartość dofinansowania: 145 200,00 PLN

Projekt 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –realna odpowiedź na realne potrzeby
 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu działalności i zmianę procesu wytwarzania”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

$

Wartość całkowita projektu: 650 606,00 PLN

$

Wartość dofinansowania: 311 439,57 PLN

Projekt 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wysoce zaawansowana linia technologiczna do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych na bazie materiałów z recyklingu odpadów poprodukcyjnych pochodzących z sektora automotive oraz branży AGD i E/E, przeznaczona do otrzymywania specjalistycznych mieszanek o szerokim zakresie właściwości i zastosowań aplikacyjnych w postaci recompoundów oraz compoundów”

Projekt dotyczy zakupu wysoce zaawansowanej technologicznie nowoczesnej linii do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych opartej o wytłaczarkę dwuślimakową. Zakup, instalacja i uruchomienie produkcji z wykorzystaniem nowej linii technologicznej spowoduj możliwość wprowadzenia do oferty przedsiębiorstwa nowych oraz posiadających znacznie wyższy stopień zaawansowania produktów oraz wprowadzi całkowicie nowy poziom rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w procesie produkcyjnym.

$

Wartość całkowita projektu: 1 686 386,68 PLN

$

Wartość dofinansowania: 701 807,55 PLN

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/