Historia DRP GROUP

poznaj nas

Korzystając z naszego doświadczenia zdobytego na przestrzeni ponad 25 lat oraz szerokiej gamy know-how, oferujemy naszym klientom dopasowane do ich potrzeb i atrakcyjnie cenowo rozwiązania.

Historia DRP Group sięga końca lat 90, kiedy to funkcjonując pod nazwą Drewnex działała w branży obrotu odpadami metalowymi oraz zajmowała się produkcją palet drewnianych (stąd pierwotna jej nazwa).

Kolejnym etapem było rozszerzenie działalności o przetwórstwo odpadów z tworzyw sztucznych. Czas ten wykorzystaliśmy na zdobycie bogatej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie materiałoznawstwa polimerów, ich zastosowań i metod przetwórczych. Ten ruch wyznaczył i zdominował obecny kierunek rozwoju naszej firmy na kolejne lata. Stał się tym samym pierwszym krokiem w stronę budowania pozycji lidera branży, jakim jest dzisiaj DRP GROUP. W międzyczasie firma przechodziła wielokrotnie zmiany wizerunkowe, aby wreszcie w roku 2016 przyjąć ostateczną formę z nazwą DRP Group. 

Był to moment przełomowy, od którego większą część swojej uwagi skoncentrowaliśmy bezpośrednio na branżę przetwórczą stając się producentem dedykowanych dla tej gałęzi przemysłu modyfikowanych tworzyw sztucznych. Od tej pory konsekwentnie zwiększamy poziom naszej produkcji i rozszerzamy ofertę zarówno produktową jak i usługową. W chwili obecnej jesteśmy w stanie produkować w naszym zakładzie produkcyjnym w Dąbrowie Górniczej (woj. Śląskie, Polska) ponad 8 000 ton rocznie gotowych mieszanek polimerowych w grupie tworzyw konstrukcyjnych.

 

Kalendarium

$

1992

Powstanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Drewnex” Jarosław Miśkiewicz zajmującego się obrotem odpadami metalowymi oraz produkcją palet drewnianych. 

$

1998

Powstanie spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Drewnex” s.c.

Wzrost zatrudnienia do 20 pracowników.

$

1999

Zwiększenie sprzedaży produktów do 2000 ton rocznie.

$

2000

Zakup gruntu pod nową siedzibę zakładu produkcyjnego – rozbudowa zakładu.

Powstanie wydziału regranulacji.

$

2001

Pierwsza wyprodukowana tona regranulatu.

Zmiana nazwy firmy na Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Drewnex J.P.L.” Jarosław Miśkiewicz Przemysław Miśkiewicz Lidia Miśkiewicz

$

2002

Rozszerzenie oferty o usługi regranulacji.

$

2003

Zmiana nazwy firmy na Drewnex Recycling Plastics Przemysław Miśkiewicz i S-ka 

$

2004

Wdrożenie normy ISO 9001:2008 w zakresie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych, której aktualność potwierdzają regularne audyty zewnętrzne.

Firma Drewnex Recycling Plastics nagrodzona certyfikatem “Przedsiębiorstwo Fair Play”.

$

2006

Pierwszy udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL.

$

2008

Zwiększenie sprzedaży do poziomu 6000 ton wyspecyfikowanych przemiałów technicznych tworzyw sztucznych, głównie na potrzeby europejskich compounderów.

$

2010

Zakupienie urządzenia stacji dozowania grawimetrycznego, które dały możliwości szerszego projektowania kompozytów polimerowych.

Rozszerzenie certyfikacji o projektowanie i produkcję kompozytów polimerowych.

Firma Drewnex Recycling Plastics nagrodzona certyfikatem Srebrny Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Udział w III edycji Targów RubPlast Expo w Sosnowcu.

$

2011

Otwarcie specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego, którego celem jest regularna kontrola jakości. Uruchomienie i dalsza rozbudowa laboratorium było pierwszym krokiem w stronę nowego obszaru działania firmy, jakim jest compounding, czyli modyfikacja tworzyw sztucznych.

Powstanie wydziału compoundingu – stopniowa zmiana profilu produkcji.

Zakupiono nową wytłaczarkę z możliwością regranulacji tworzyw sztucznych przy maksymalnym wykorzystaniu materiału powierzonego dzięki minimalizacji przejść pomiędzy seriami produkcyjnymi.

Zakupiono kruszarkę o szerokości roboczej wału 800mm, detektora metali oraz młyna wraz z odpylaczem. Wydajności linii to 500 kg/h. Nowa inwestycja pozwoliła zwiększyć dwukrotnie przerób elementów wielkogabarytowych oraz przetrysków tworzyw sztucznych.

Poszerzono ofertę badań laboratoryjnych o badanie oznaczania właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych przy statycznym rozciąganiu oraz badanie oznaczania wytrzymałości na rozciąganie udarowe (Młot udarnościowy), a także o badanie oznaczania udarności metodą Charpy’ego i badanie oznaczania udarności metodą Izoda.

Udział w XVII edycji sympozjum PLASTECH pod hasłem „Tworzywa, jako materiały konstrukcyjne”.

$

2012

Udział w X edycji konferencji IdentiPlast pod hasłem „Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych do roku 2020 – wiele sposobów na osiągnięcie celu”.

Firma Drewnex Recycling Plastics nagrodzona przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Targi Kielce za wieloletnie promowanie recyklingu jakościowego podczas Targów PLASTPOL.

$

2013

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zmianę procesu produkcji”, który objął swym zakresem wyposażenie hali o zrobotyzowane stanowisko do demontażu elementów z tworzyw sztucznych.
Wartość całkowita projektu: 297 660,00 PLN
Wartość dofinansowania: 145 200,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zakupiono nowy dwuwiązkowy spektrofotometr do pomiaru barwy. Perfekcyjna dokładność urządzenia Datacolor Check II pozwoliła na precyzyjny i rzetelny pomiar barwy.

Poszerzono ofertę badań laboratoryjnych o badanie klasy palności według UL-94.

Firma Drewnex Recycling Plastics nagrodzona Platynową Statuetką „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Udział w II edycji warsztatów RECY-PLAST, których celem było zwiększenie poziom recyklingu odpadów tworzyw sztucznych w Polsce oraz udział w warsztatach branży recyklingu tworzyw sztucznych RECY-PLAST 2013 pod hasłem „Otoczenie prawne dla branży recyklingu – szanse i bariery”.

$

2014

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu działalności i zmianę procesu wytwarzania”
Wartość całkowita projektu: 650 606,00 PLN
Wartość dofinansowania: 311 439,57 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Firma Drewnex Recycling Plastics nagrodzona Diamentową Statuetką „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz tytułem „Ambasador Fair Play w Biznesie”.

Udział w XX edycji Sympozjum Technicznego PLASTECH pod hasłem „Kryteria optymalizacji produkcji wyrobów z tworzyw”. Spotkanie dotyczyło kluczowych etapów przygotowania i realizacji procesu produkcyjnego, które mają wpływ na jakość, efektywność, ekonomikę, zużycie energii oraz aspekty środowiskowe.

$

2015

Wprowadzono nową linię produktową tworzyw sztucznych OMI.

$

2016

Przekształcenie spółki cywilnej Drewnex Recycling Plastics Przemysław Miśkiewicz i S-ka w spółkę handlową DRP Group Przemysław Miśkiewicz i Wspólnicy Sp. Jawna.

$

2017

Otwarto nową linię technologiczną do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych opartej o wytłaczarkę dwuślimakową do przerobu poliamidu z włóknem szklanym.

Wdrożono koncepcję i filozofię opartą na lean manufacturing, która pozwala m.in. na sprawne i elastyczne dostosowanie  linii produkcyjnych do realizacji indywidualnych projektów, optymalizację kosztów działalności, wzrost konkurencyjności oraz spełnienie standardów ISO. 

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. „Wysoce zaawansowana linia technologiczna do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych na bazie materiałów z recyklingu odpadów poprodukcyjnych pochodzących z sektora automotive oraz branży AGD i E/E, przeznaczona do otrzymywania specjalistycznych mieszanek o szerokim zakresie właściwości i zastosowań aplikacyjnych w postaci recompoundów oraz compoundów”

Wartość całkowita projektu: 1 686 386,68 PLN

Wartość dofinansowania: 701 807,55 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

$

2019

Uzyskanie certyfikatu systemu jakości ISO 9001:2015 w zakresie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych oraz projektowania i produkcji kompozytów konstrukcyjnych tworzyw sztucznych na lata 2019 – 2022.

Poszerzono ofertę Linii Produktowej OMI o 3 nowe produkty oparte o matrycę polimerową poliamidu z grupy 6 produkowanych na bazie pierwotnej.

Udział w XXIII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach. Cały czas poszerzamy swoje kompetencje.

$

2022

Wdrożenie elementów Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015.

Dołączenie do grona członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Zgoda na przetwarzanie danych