Formularz reklamacyjny

sygnet_DRP

1. DANE DOSTAWCY


2. DANE ZGŁASZAJĄCEGO REKLAMACJĘ

Wpisz telefon do osoby kontaktowej zajmującej się reklamacją.

OPIS REKLAMACJI


DOKUMENTY ŻRÓDŁOWE REKLAMOWANEJ DOSTAWY


OPIS REKLAMACJI

Opis reklamowanego tworzywa

Jeśli kolor nie był określony wpisz: nie określono koloru.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.

INFORMACJE DODATKOWE

PARAMETRY PRZETWÓRSTWA: