Wsparcie Młodych Talentów

 

Pozycję firmy na rynku określa nie tylko oferowany produkt czy usługa, ale również jej misja i wartości jakimi się kieruje. Utrzymanie pozycji lidera możliwe jest dzięki zaufaniu oraz wiarygodności wśród klientów i partnerów biznesowych. To właśnie te elementy wyróżniają DRP Group na tle innych firm.

 

Aby rozwinąć talent, potrzebna jest ciężka i systematyczna praca oraz wiara w siebie i wsparcie najbliższych, często także finansowe. Dlatego w naszej codziennej pracy staramy się ułatwić młodym ludziom start w lepszą przyszłość. Działania te pozwalają nam nie tylko kształtować pozytywny wizerunek naszej firmy, ale mają także duże znaczenie dla budowania długotrwałych relacji i więzi społecznych. Razem możemy pomóc wyjątkowym młodym ludziom.

 

Kiedy powstała firma Drewnex (obecnie DRP Group) naszą wizją było nie tylko stworzenie biznesu, ale również firmy zaangażowanej społecznie. Nasza firma od 20 lat angażuje swoje środki i zasoby we wsparcie młodych talentów. Dzięki temu dajemy szansę młodym ludziom na realizację swojej pasji i spełnianie marzeń. – mówi Przemysław Miśkiewicz, właściciel DRP Group.

Nasi podopieczni

KACPER LIPOWICZ

Od 2021 roku DRP Group jest strategicznym sponsorem kierowcy kartingowego Kacpra Lipowicza. Ten młody zawodnik z Dąbrowy Górniczej na co dzień trenuje w Klubie Power Karting w Będzinie. Kacper jest uczniem 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej…