Laboratorium

WŁASNE LABORATORIUM FUNDAMENTEM JAKOŚCI

ikona_zaawansowane_badania

ZAAWANSOWANE BADANIA

Od 2009 roku ważną komórkę organizacyjną naszej firmy stanowi nowoczesne laboratorium badawcze odpowiedzialne za zaawansowane badania surowców przetwarzanych w zakładach DRP GROUP.

Innowacja_ikona

INNOWACJA

Innowacyjne wyposażenie laboratorium oraz zespół wykwalifikowanych pracowników pozwalają nam na stosowanie szerokiego zakresu metod badawczych mających na celu określenie właściwości fizykochemicznych przetwarzanych materiałów z najwyższą dokładnością.

gwarancj_jakosci_badan

GWARANCJA JAKOŚCI BADAŃ

Eksperci naszego laboratorium prowadzą badania nad surowcami na każdym etapie procesu przetwórstwa. Daje nam to pełną kontrolę nad jego przebiegiem oraz umożliwia wprowadzanie na bieżąco korekt w recepturach. Nasi klienci mają zatem gwarancję, że otrzymują produkt finalny najwyższej jakości, o parametrach idealnie dostosowanych do ich potrzeb. Potwierdzeniem powyższego jest sporządzone do każdej dostawy świadectwo kontroli zgodne z normą DIN EN 10204 – 3.1.

LAB_ikona

Nasze zaplecze jest do Twojej dyspozycji

Od lat z powodzeniem świadczymy również usługi badań polimerów dla klientów z zewnątrz. Dzięki bieżącej wymianie doświadczeń z uczelniami, instytutami branżowymi i ośrodkami badawczymi jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość wykonywanych badań i analiz przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych cen.

 Tworzywa sztuczne

OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCH

Właściwości Reologiczne
Opis właściwości Jednostka pomiaru Metoda
MFR g/10 min  PN-EN ISO 1133
MVR cm3/10 min PN-EN ISO 1133
Właściwości Fizyczne
Opis właściwości Jednostka pomiaru Metoda
Gęstość g/cm3 PN-EN ISO 1183-1
Popioły % PN-EN ISO 3451
Palność Klasa UL 94
Twardość Shore’a typ  A i D PN-EN ISO 868
Kolor CIE L* a*b*
Właściwości Mechaniczne
Opis właściwości Jednostka pomiaru Metoda
Charpy z karbem kJ/m2 PN-EN ISO 179
Charpy bez karbu kJ/m2 PN-EN ISO 179
Izod z karbem kJ/m2 PN-EN ISO 180
Izod bez karbu kJ/m2 PN-EN ISO 180
Naprężenie rozciągające na granicy plastyczności (Sy) MPa PN EN ISO 527
Wydłużenie do zerwania (ε) % PN EN ISO 527
Naprężenie przy zerwaniu (Sb) MPa PN EN ISO 527
Naprężenie zginające (σz) MPa PN EN ISO 178
Moduł Younga (Et) MPa PN EN ISO 527
Współczynnik Poissona (µ) PN EN ISO 527

 Tworzywa sztuczne PET

OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCH

Właściwości Chemiczne
Opis właściwości Jednostka pomiaru Metoda
Zanieczyszczenia PVC % Metoda wew.
Zanieczyszczenia PP, PE %
Zanieczyszczenia metal %
Zanieczyszczenia celuloza %
Zanieczyszczenia klej %
Zanieczyszczenia pył %
Zanieczyszczenia inne %
Czas żelowania s Metoda wew.
Właściwości Fizyczne
Opis właściwości Jednostka pomiaru Metoda
Wilgotność % Metoda wew.
Kolor RAL
pH Metoda wew.
Gęstość nasypowa g/cm3 PN-EN 1097-3
Zawartość tworzyw ulegających rozkładowi podczas glikolizy, a nie będących PET Metoda wew.