Aktualności

Ogłoszenie

mar 5, 2017

Szanowni Państwo,


Dziękujemy za złożenie przez Państwa oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe z dnia 29.12.2016r. dotyczące linii technologicznej do modyfikacji (compoundingu) termoplastycznych tworzyw sztucznych .


W wyniku dokonanej oceny złożonych ofert najlepszą ofertą spełniającą kryteria zdefiniowane w zapytaniu ofertowym jest:

  • oferta firmy Krauss Maffei Berstorff dla linii technologicznej do modyfikacji (compoundingu) termoplastycznych tworzyw sztucznych zgodnie z charakterystyką opisaną w tabeli zapytania ofertowego z wyłączeniem systemu transportu spiralnego chłodzenia granulatu
  • oferta firmy KMC Global Europe Sp. z o.o. dla systemu transportu spiralnego chłodzenia granulatu do linii technologicznej do modyfikacji (compoundingu) termoplastycznych tworzyw sztucznych.