Artykuły

Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych

cze 30, 2022 | ARTYKUŁY

DRP GROUP – SZLAKIEM AKTYWNOŚCI
DRP Group już od 25 lat aktywnie działa w branży recyklingu i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Prężnie rozwija swoją obecność na polskim i europejskim rynku. Jako firma, sukcesywnie poszerza wachlarz świadczonych usług i oferowanych produktów. Podnosi ich jakość, jak również wprowadza liczne nowości, będące odpowiedzią na nowe trendy i zapotrzebowania rynku. Bardzo ważnym obszarem aktywności firmy jest również pozyskiwanie i przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych oraz przywracanie ich do ponownego wykorzystania w procesach produkcyjnych zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.

Dajemy więcej niż inni uważają za możliwe
Budujemy trwałe relacje z klientami. Ze względu na dużą elastyczność jesteśmy otwarci na każdą współpracę oraz gotowi na realizację odważnych projektów. Dzięki swojej szerokiej ofercie zaspokajamy potrzeby surowcowe naszych klientów z branży PTS. Stawiamy na synergię i wzajemne wsparcie, zachowując partnerskie relacje i zasady zdrowej konkurencji. Potrafimy zamieniać ambitne koncepcje naszych klientów w rzeczywiste realizacje, aktywnie uczestnicząc na każdym etapie prac. Wzmacniamy pozycję naszych klientów, dzieląc się wiedzą i najlepszymi praktykami. Gwarantujemy pełne wsparcie techniczne w zakresie oferowanych produktów i metod ich przetwórstwa. Eksperci naszego laboratorium prowadzą badania nad surowcami na każdym etapie procesu przetwórstwa. Dzięki temu każdy nasz produkt to gwarancja najwyższej jakości.

Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy
Nieustannie inwestujemy w nowoczesny park maszynowy oraz kompetentny i kreatywny zespół specjalistów i inżynierów. Naszą wizją rozwoju jest zapewnienie klientom zaawansowanych technologicznie produktów i rozwiązań. otwieramy nowe horyzonty, zmieniamy przyszłość tworzyw sztucznych, dbając o zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i efektywność ekonomiczną. Myślimy innowacyjnie, przełamujemy stereotypy i realizujemy nowe koncepcje. Myślimy długofalowo, inwestujemy w perspektywie długoterminowej i nieustannie Udoskonalamy naszą ofertę, systematycznie dążymy do opracowania najlepszych możliwych technologii

Aktywni inicjatorzy zmian
Działamy dynamicznie niezależnie od okoliczności i sytuacji panującej na rynku. Myśląc kreatywnie, w zmianach dostrzegamy potencjał rozwoju. W przeciwieństwie do innych odbieramy to jako szansę na nowe doświadczenia. Pogłębia to tym samym nasze umiejętności oraz kwalifikacje i pomaga postępować jeszcze bardziej innowacyjnie. Efektami tej filozofii stają się nowe produkty i usługi. Jednocześnie w sposób sprawdzony konsekwentnie kreujemy politykę wykorzystania zasobów już istniejących, czyniąc je alternatywnym źródłem surowcowym. Powoduje to, że ekonomia i ekologia racjonalnie ze sobą współgra.

Zobacz artykuł w miesięczniku “PlastNews” nr 6’2022