Artykuły

DRP Group w wyścigu z compounderami światowej jakości

maj 27, 2017 | ARTYKUŁY

Dział compoundingu to obecnie najprężniej rozwijająca się dywizja DRP Group. Dzięki własnej linii produktowej (OMI) firma jest w stanie produkować tworzywa ściśle odpowiadające indywidualnym specyfikacjom klienta, a równocześnie znacząco obniżać koszty ich wytwórstwa przy jednoczesnym zachowaniu niezmiennej, wysokiej jakości produktu. Obecnie firma ma możliwość nadania indywidualnie określonych właściwości około 40 rodzajom tworzyw termoplastycznych i właściwe nieskończonej ilości tworzyw kompozytowych. O tym, jaka będzie ich ostateczna jakość, decyduje cały szereg czynników, takich jak wykwalifikowana kadra, nowoczesny park maszynowy oraz działalność własnego laboratorium. To jednak nie wszystko – firmie nie udałby się zapewnić powtarzalności i ciągłości obsługi, gdyby nie gwarancja stabilności dostaw tworzyw o stabilnych parametrach, wielopoziomowa kontrola procesu produkcyjnego i nieprzerwane podnoszenie standardów.

Coraz większe zainteresowanie, świadomość i możliwości wykorzystania tworzyw modyfikowanych wpływają na dynamiczny rozwój rynku compoundingu. Aby konkurować z największymi graczami, należy bezustannie pracować nad podnoszeniem jakości i standardów na każdym etapie działalności zakładu. Taka jest właśnie filozofia DRP Group – firmy, która stawia na innowacyjność, konkurencyjność i nowe technologie. Już niedługo w przedsiębiorstwie szykują się kolejne zmiany, których efekty będą widoczne jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Tym razem na tapetę wzięto dalszą modernizację cyklu produkcyjnego.

Jednymi z udoskonaleń jest uzyskanie jeszcze większej stabilizacji temperatury podczas procesu przetwórstwa za pomocą modyfikacji systemów chłodzenia i ogrzewania czy też zmiany konstrukcyjne zapewniające lepsze uplastycznienie i mieszanie materiałów polimerowych oraz spadek naprężeń ścinających (mają one wpływ na degradację przetwarzanych tworzyw a tym samym chroniących je przed spadkiem właściwości mechanicznych).

Poprawie ulegną nie tylko parametry urządzeń. DRP Group od lat wykorzystuje w swoim przedsiębiorstwie koncepcję lean manufakturing – pozwala ona między innymi na płynne i elastyczne dostosowanie  linii produkcyjnej do realizacji indywidualnych projektów, optymalizację kosztów działalności, a również spełnienie standardów ISO. Dalszy progres na tym polu będzie możliwy dzięki jeszcze większej łatwości zmiany  konfiguracji układów plastyfikujących, da on również możliwość poszerzenia dotychczasowej linii produktowej.

To kolejny etap wdrożeń nowych technologii, które przybliżają DRP Group do zagranicznych liderów. – Dzięki tym zmianom będziemy mogli bez kompleksów rywalizować z zagranicznymi compounderami – mówi prezes, Przemysław Miśkiewicz. – Na rynku krajowym wyróżniać nas będzie najwyższa jakość, na zagranicznym dodatkowo konkurować będziemy atrakcyjnymi cenami – dodaje.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie TWORZYWA nr 2 (67), PLASTPOL 2017