Aktualności

Realna odpowiedź na realne potrzeby

wrz 2, 2014

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –
realna odpowiedź na realne potrzeby

Pragniemy poinformować, iż 8 kwietnia 2014 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu działalności i zmianę procesu wytwarzania”

obejmującym swym zakresem zakup nowoczesnej linii produkcyjnej stanowiącej rozbudowę istniejącego parku maszynowego, wyposażenie laboratorium w nowoczesny sprzęt oraz zakup transformatora wraz z kablami zasilającymi służącymi do rozbudowy systemu zasilania.

Wartość całkowita projektu: 635 239,14 PLN

Wartość dofinansowania: 311 920,92 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl